Lug
23

Stage Iaido – San Lazzaro di Savena

Posted by Taianokai on Luglio 23, 2012

Seminario CIK a San Lazzaro di Savena (Bo)
16-17 giugno 2012

Con i sensei (da sinistra) Shuichi Kamikokuryo, Hachiro Nakano e
Yoshinobu Azuma.